Så här en bit in på 2024 kan vi konstatera att det är mycket som händer i branschen och att många av de trendrapporter som kommit ut i början av året är rätt på det. Även en tur på FIBO för några veckor sedan pekade på att det blir mer och mer digitalt inom träning, att flera alternativa sätt att nå hälsa är på uppgång och att branschen fortsätter växa.

Här listar vi 6 av de trendrapporter som kan vara bra att ha koll på.

1. FRISKIS&SVETTIS – 8 TRÄNINGSTRENDER 2024

I Friskis&Svettis trendrapport har de bland annat rubriken AI som Coach. AI blir hela tiden en större del av vår vardag och den kan enkelt och effektivt skapa träningsrutiner efter våra personliga mönster och behov. Andra trender Friskis&Svettis tar upp är Biohälsa, Nya sätt att träna i grupp och Nya träningsmönster. 

Läs Friskis&Svettis Trendrapport här


2. AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE (ACSM) – TRENDS 2024

I ACSMs trendrapport pratar de exempelvis om wearable technology som de menar varit i top tre sedan 2016. Tekniken utvecklas efterhand och den används för att följa upp och mäta en mängd olika data så som steg, sömn, puls och annat. En annan viktig trend de ser är att människor börjar träna och röra på sig framför allt för sin mentala hälsa i kontrast mot att träna enbart för utseende och kroppslig hälsa.

Läs ACSMs Trendrapport här


3. Muscle and Health – Health and fitness trends expected to dominate 2024 

Precis som Friskis&Svettis tar Muscle and Health up AI som trendigt hjälpmedel 2024. De pratar även om att hållbarhetstänket börjar leta sig in även på gymmen. En annan lite annorlunda sak de tar upp är att Sound Baths blir en vanligare och vanligare del i människors hälso- och meditationsresa. 

Läs muscle and healths trendrapport här


4. Men’s Journal – Biggest Fitness Trends of 2024 

Pilates och Yoga har länge varit en trend men främst utövats av kvinnor. Nu ser Men’s Journal att fler och fler män ger sig in i träningsformen och man ser att det kommer fortsätta öka under 2024. I likhet med ACSMs trendspaning kring mental hälsa ser Men’s Journal att fler tränar för att hålla hjärnan, precis som kroppen, frisk och fri från stress. I denna trendrapport kan du även läsa om tidigare trender som vi lämnar bakom oss utan att se tillbaka! 

Läs Men’s Journals trendrapport här


5. Women Fitness – 2024 fitness trends: top workouts to try this year 

Det är inte bara hos männen pilates är på uppgång. Trots att kvinnor länge dominerat pilatesindustrin fortsätter trenden att växa även inom detta segment. Framför allt växer det som kallas Wall Pilates där man använder en vägg som hjälpmedel. I övrigt lyfter de hur functional fitness fortsätter att växa. Styrka i kombination med mobilitet anses viktigt för att klara av vardagens utmaningar. En viktig trend Women Fitness tar upp är skiftet mot ett mer holistiskt sätt att leva. Vi går ifrån tankarna kring kalori in vs kalori ut eller no pain, no gain och väljer att sikta på mer hållbara sätt att träna och leva – som säkrar hälsan för kropp och knopp långsiktigt men som även får dig att må bra för stunden. 

Läs Women’s Fitness trendrapport här


6. McKinsey – The trends defining the 1.8 trillion global wellness market in 2024 

Precis som ACSM pratar McKinsey om wearable technology. Det har varit en trend länge men teknologin och utformningen utvecklas ständigt. Exempelvis finns det nu biometriska ringar som läser av din hälsa och som man kopplar till en app i telefonen. En annan trend pekar på att konsumenten fortsätter att bli mer och mer påläst och går nu så långt att de väljer bort rena produkter och i stället satsar på det som är kliniskt bevisat att det fungerar. Framför allt gällande kosttillskott. Konsumenten vill även undvika healthwashing, det vill säga produkter som marknadsförs som bättre och nyttigare än de faktiskt är.

Läs McKinseys rapport här